Wyspy

Seszele dzielą się na dwa główne archipelagi: Wyspy Wewnętrzne (44) i Wyspy Zewnętrzne (71), a tylko 33 ze 115 wysp są zamieszkałe. 

Republika Seszeli oddalona jest od wschodnich wybrzeży kontynentu Afryki około 1600 km i prawie 500 km od równika, co mianuje panujący w nim klimat tropikalnym.