Pakiet Ocean

Dla Gości przewidziano 4 podwójne kabiny.

Kapitan katamaranu ma przewidzianą dla siebie małą kabinkę (w części dziobowej) , natomiast należy mu udostępnić 1 z 4 łazienek.

€1250 | osoba

€2500 | kabina

€9000 | katamaran